Projekt

Brf Önneredsbodarna

ÖNNEREDS-PROJEKTET I

VÄSTRA GÖTEBORG

 

I det mycket attraktiva Önnered nära havet i väster, bygger vi nu ett mindre område med 64 bostadsrätter i fyra huskroppar, garage i källarplan under hus och gårdar, samt några mindre butiker längs Önneredsvägen.

 

Efter ett par års arbete med ny detaljplan för kvarteret antogs planförslaget av byggnadsnämnden i Göteborg  den 19/1 2016.

 

Detaljplanen var överklagad till Länsstyrelsen och Mark & Miljödomstolen men synpukterna som framfördes ogillades av båda instanser och planen har vann Laga Kraft den 21 april 2017.

 

Efter säljstart kring årsskiftet 2017/2018 är nu försäljningen i gång. Mäklare för projektet är Nya Kvadrat som är specialiserade på försäljning av nyproduktion.

 

Under sommaren 2018 startade produktionen med spontning , schakt och pålning.

 

Projektet pågår till årsskiftet 2019/2020 då inflyttning sker i nya bostasdsrätter och butikslokaler.

 

I detta projekt är Allfast en av fem delägare.


Mer information om projektet hittar du på projekthemsidan:

BOHUSPROJEKTET I ALE KOMMUN

 

 

Bohusprojektet kom till genom att Allfast förvärvade den  centralt belägna tomten 2007 med syfte att  utveckla en ny detaljplan för bostäder. Efter tecknande av planavtal med Ale Kommun tog arbetet med planen ca 4 år då det fordrades omfattande utredningar om bl.a. geotekniska förhållanden och utredningar om buller och säkerhet med tanke på närheten till motorväg och järnväg.

 

Byggandet av  den nya 45:an med både motorväg och pendeltåg som invigdes i slutet av 2012, gjorde fastighetens läge mycket attraktivt ur kommunikationssynpunkt, med ca 5 minuters gångväg till pendeltågstationen. Från Bohus Centrum till Göteborgs Centralstation tar resan med pendeltåg eller bil ca 15 minuter.

 

Projektet består av två byggnader med totalt 20 bostadsrättslägenheter.  Efter försäljning under våren, sommaren och hösten 2014 kunde projektet starta i oktober  2014. Då var 15 lägenheter kontrakterade och vid slutet av december 2014 var samtliga sålda.

För säljandet svarade mäklarföretaget ErikOlsson och byggnationen utfördes på totalentreprenad av Peab. Allt har gått planenligt och inflyttningarna genomfördes mellan 28 oktober och 6 november 2015.